Felhasználási feltételek

A küldemények kézbesítését, kiszállítását GLS futárszolgálat (házhoz kézbesítés) végzi. A szállítás várható időpontjáról értesítjük a vevőt a megadott e-mailen keresztül.

Szállítási idő belföldön

 • A szállítási időáltalában 2- 6 munkanap. Rendelhető termékeknél, amelyek hetente egyszer kerülnek raktárunkra általában: 2-10 munkanap.
 • Amennyiben technikai probléma (például az internet-szolgáltatás szünetelése), időszakos torlódás vagy váratlan betegség esetén értesítjük az esetleges késésről.
 • Az áru(k) elindításáról tájékoztatjuk  a vevőt e-mailben.
 1. Az utánvételes fizetés esetén házhoz kézbesítés díja az anyag súlyától függően változik.Utánvételes fizetési mód választása esetén az áru ellenértékét és a szállítási díjat a futárnál készpénzben tudja kiegyenlíteni.
  Az árak csomagonként értendőek és tartalmazzák a mindenkor érvényben lévő ÁFÁ-t.

A szállítástól elállás

A Szolgáltató köteles a megrendelőt tájékoztatni, ha a webáruház szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott áru nem áll rendelkezésére, illetve a megrendelt szolgáltatást nem áll módjában nyújtani.
A webáruház nem köt szerződést kiskorúakkal. A megrendelő a kereskedelmi feltételek elfogadásával nyilatkozik arról, hogy nagykorú.

A termék visszaküldése

Webáruházunkból megrendelt termékeinket nem áll módunkban visszavenni. Kérjük megrendelőinket 100%-os vásárlási feltétellel rendeljen.

Szerződéskötés feltételeire vonatkozó tájékoztató

A megkötött szerződés távollévők között kötött szerződésnek minősül, amely nem tekinthető írásban megkötött szerződésnek. Az ehhez tartozó teljes jogszabály a net.jogtar.hu oldalon olvasható.

Rendeléskor az űrlap kitöltésével, illetve az áruház általi visszaigazolásával az Ön megrendelése igénybejelentésnek minősül. A szerződés abban az esetben jön létre, ha az áruház az igénybejelentést követően legkésőbb 48 órán belül az igény megérkezését pozitívan visszaigazolja, vagyis az adásvétel lehetőségét megerősíti.

Az igénybejelentés megküldését követen, annak áruház általi visszaigazolásával a szerződés ráutaló magatartással jön létre. Az ajánlat, illetve a visszaigazolás akkor tekintendő a másik félhez megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik.

Az ügyfelekkel kapcsolatot tartó személy:

Név: Török Tünde

tel: 30/417-2452
e-mail: minarat2000@hotmail.com

Tulajdonjogi kikötés

Cégünk tulajdonában marad a leszállított áru a vételár teljes kifizetéséig. Minden esetben kárigénnyel élünk az át nem vett rendelések során keletkező veszteség következtében.

Megrendelés módosítása, törlése

A 2001. évi CVIII. törvény értelmében a megrendelés leadásakor a vásárló felé azonnal értesítést küld az eladó webáruház szoftvere a rendelés felvételéről.  Az értesítés jelzi a vásárlónak, hogy rendelési igényét rendszerünk regisztrálta, és továbbította az eladó illetékes munkatársa felé, tehát nem minősül az eladó és a vásárló között létrejött szerződésnek.

A rendelés teljesítésének megkezdésekor a vásárló e-mailben értesítést kap a teljesítés várható időtartamáról, és a teljesítés megkezdésének tényéről, az ezt követő rendelések esetleges visszavonására vagy utólagos módosítására személyesen vagy a megadott telefonos elérhetőségek valamelyikén keresztül van lehetőség.

Sikertelen áruátadás

 • Amennyiben az Igénybevevő a megrendelt terméket – elállási jog hiányában  –házhoz szállítás eseténa feladástól számított 2 napon belül nem veszi át, illetve az átvételt megtagadja, úgy köteles a szolgáltató részére a termék 50%-ának megfelelő meghiúsulási kötbért megfizetni, a szállítási költségek egyidejű megtérítése mellett.
 • Személyes átvétel választása eseténaz igénybevevő a terméket az értesítés tudomására jutásától számított 2 napon belül köteles átvenni, ennek hiányában a termék 50%-ának megfelelő meghiúsulási kötbért köteles megfizetni a szolgáltató részére. A vásárló termék átvétellel kapcsolatban felmerülő akadályozottságáról a szolgáltatót mindenképp értesíteni köteles.

Szavatosság

 1. A szavatosságra a Polgári Törvénykönyvről szóló, többször módosított 1959. évi IV. törvénybe foglalt, mindenkor hatályos rendelkezései az irányadók (305-311§).
 2. A jelen általános szerződési feltételek alapján a webáruházban értékesített termékek nem tartoznak jogszabályon alapuló kötelező jótállás hatálya alá.
 3. A vásárlónak jogában áll reklamálni, amennyiben hibás a termék, ilyen eseten webáruházunkban megadott elérhetőségek valamelyikén haladéktalanul (legfeljebb az átvételtől számított 2 napon belül). A reklamációt 15 munkanapon belül kivizsgáljuk. Az esetleges reklamációnak a termék feldolgozása előtt kell, hogy megtörténjen.
 4. A Szolgáltató hibásan teljesít, ha a megrendelt anyag szakadt, hibás a szín vagy a minta eltérő. Ilyen esetben a vásárló részére elállási jogot biztosít.

 Figyelmeztetés: Kismértékű színeltérések keletkezhetnek az árut illusztráló képen a felvételkészítés fényviszonyaitól függően.

Fogyasztói panaszok, kifogások intézése

A fogyasztói kifogásokat – ide értve az elállás bejelentését is – az Igénybevevő a webáruházban megadott elérhetőségeken keresztül teheti meg. A fogyasztói kifogások intézésének módjára egyebekben a 49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet szabályai az irányadóak.